Pressklipp

Artikel i tidningen Specialpedagogik, 30 januari 2018

De skräddarsyr alla anpassningar

Artikel i Skolvärlden, 10 januari 2018

http://skolvarlden.se/artiklar/efter-kritiken-modellen-hjalper-larare-att-bli-npf-kompetenta

 

Artikel i SPSM:s tidning Lika värde, 24 februari 2017

https://webbshop.spsm.se/globalassets/publikationer/lika-varde/likavarde-2017-nr-1.pdf/

 

Artikel i tidningen Specialpedagogik, 16 december 2016

”Det var jättestökigt i min förra klass”

Artikel i Skolvärlden, 9 december 2016

http://skolvarlden.se/artiklar/har-handleds-lararna-i-npf