Kontakt

Anna Sjölund är beteendevetare med fördjupning i neuropsykiatri, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Anna har tidigare arbetat som ombudsman för personer med autism och har arbetat med många utvecklingsprojekt i området. Nu utbildar och handleder hon framförallt inom autismområdet. Anna har tidigare skrivit ett flertal uppskattade handböcker kring autism och adhd och fick Autism- och Aspergerförbundets utmärkelse Årets pusselbit (2014) för sitt arbete med att sprida autismspecifik kompetens, bl a genom sina böcker med inriktning på verktyg och strategier. Anna är handledare i Danderydsmodellen och en av författarna till boken Autism och adhd i skolan. Handledning i Tydliggörande pedagogik. Anna har en egen hemsida www.autismpedagogik.se

Anna kommer framöver att inrikta sig på LSS-verksamheter. Hon åtar sig därför inga nya uppdrag inom skolans område.

Ann Lindgren är gymnasielärare och har arbetade många år inom psykiatrin i Stockholm. Hon var bland annat en av initiativtagarna och projektledare för Kognus, ett utbildningsprojekt med flera tusen deltagare från psykiatri, olika kommunala verksamheter, arbetsförmedling och försäkringskassa. Inom ramen för projektet tog hon fram och testade en utbildning gällande kollegial handledning för personal inom kommunalt vardagsstöd tillsammans med Anna Sjölund. Ann är projektledare för Danderydsmodellen och en av författarna till boken Autism och adhd i skolan. Handledning i Tydliggörande pedagogik.

Kontakta gärna Ann om du vill ha kollegial handledning på din skola enligt Danderydsmodellen, om du vill ha utbildning i Tydliggörande pedagogik, utbilda dig till kollegial handledare eller bedriva utvecklingsarbete i din kommun gällande elever med autism och adhd.

Epost: funktionskompetens@gmail.com

Tel: 0701-655101

Cajsa Jahn är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. Hon har arbetat både i vanlig klass och i särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Cajsa arbetar i elevhälsoteam och trygghetsteam där hon kan bidra med kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har även coachande samtal med elever som behöver tydliggörande pedagogik. Cajsa handleder även andra lärare i hur man arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Cajsa är en av deltagarna i Danderydsmodellen och en av författarna till boken Autism och adhd i skolan. Handledning i Tydliggörande pedagogik. Cajsa arbetar för närvarande med kollegial handledning i Danderyds kommun.

Malin Reuterswärd är pedagog i grundskolan. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. Malin har arbetat både med undervisning i särskild undervisningsgrupp och med att stödja elever i vanlig klass. Malin handleder även andra pedagoger i hur man anpassar och kompenserar för dessa elevers svårigheter. Med ett enormt driv och engagemang utvecklar hon ständigt sitt och sina kollegers arbete med tydliggörande pedagogik. Malin är en av deltagarna i Danderydsmodellen och en av författarna till boken Autism och adhd i skolan. Handledning i Tydliggörande pedagogik. Hon arbetar för närvarande med kollegial handledning i Danderyds kommun.

Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss via:

danderydsmodellen@gmail.com