Kontakt

Anna Sjölund är beteendevetare med fördjupning i neuropsykiatri, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Anna har tidigare arbetat som ombudsman för personer med autism och har arbetat med många utvecklingsprojekt i området. Nu utbildar och handleder hon framförallt inom autismområdet. Anna har tidigare skrivit ett flertal uppskattade handböcker kring autism och adhd och fick Autism- och Aspergerförbundets utmärkelse Årets pusselbit (2014) för sitt arbete med att sprida autismspecifik kompetens, bl a genom sina böcker med inriktning på verktyg och strategier. Anna är handledare i Danderydsmodellen och en av författarna till boken Autism och adhd i skolan. Handledning i Tydliggörande pedagogik. Anna har en egen hemsida www.autismpedagogik.se

Anna kommer framöver att inrikta sig på LSS-verksamheter. Hon åtar sig därför inga nya uppdrag inom skolans område.

 

Ann Lindgren är gymnasielärare och har arbetade många år inom psykiatrin i Stockholm. Hon var bland annat en av initiativtagarna och projektledare för Kognus, ett utbildningsprojekt med flera tusen deltagare från psykiatri, olika kommunala verksamheter, arbetsförmedling och försäkringskassa. Inom ramen för projektet tog hon fram och testade en utbildning gällande kollegial handledning för personal inom kommunalt vardagsstöd tillsammans med Anna Sjölund. Ann är projektledare för Danderydsmodellen och en av författarna till boken Autism och adhd i skolan. Handledning i Tydliggörande pedagogik.

Kontakta gärna Ann om du vill ha kollegial handledning på din skola enligt Danderydsmodellen, om du vill ha utbildning i Tydliggörande pedagogik, utbilda dig till kollegial handledare eller bedriva utvecklingsarbete i din kommun gällande elever med autism och adhd.

Epost: funktionskompetens@gmail.com

Tel: 0701-655101

 

Cajsa Jahn är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. Hon har arbetat både i vanlig klass och i särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Cajsa arbetar i elevhälsoteam och trygghetsteam där hon kan bidra med kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har även coachande samtal med elever som behöver tydliggörande pedagogik. Cajsa handleder även andra lärare i hur man arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Cajsa är en av deltagarna i Danderydsmodellen och en av författarna till boken Autism och adhd i skolan. Handledning i Tydliggörande pedagogik. Cajsa arbetar för närvarande med kollegial handledning i Danderyds kommun.

Malin Reuterswärd är pedagog i grundskolan. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. Malin har arbetat både med undervisning i särskild undervisningsgrupp och med att stödja elever i vanlig klass. Malin handleder även andra pedagoger i hur man anpassar och kompenserar för dessa elevers svårigheter. Med ett enormt driv och engagemang utvecklar hon ständigt sitt och sina kollegers arbete med tydliggörande pedagogik. Malin är en av deltagarna i Danderydsmodellen och en av författarna till boken Autism och adhd i skolan. Handledning i Tydliggörande pedagogik. Hon arbetar för närvarande med kollegial handledning i Danderyds kommun.

Cajsa och Malin tar även uppdrag utanför Danderyds kommun.

Hemsida: www.jahnreutersward.se  Kontakt: info@jahnreutersward.se

 

Camilla Carlsten är lärare med lång erfarenhet av att arbeta som klasslärare i grundskolan, med särskild kompetens inom läs- och skrivutveckling. Sedan några år tillbaka arbetar hon i särskild undervisningsgrupp för elever med diagnoser som autism, adhd och språkstörning. Camilla har även arbetat i trygghetsteam med lösningsinriktad pedagogik. Hon handleder andra pedagoger i hur man arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Camilla är en av deltagarna i Danderydsmodellen. Hon arbetar för närvarande med kollegial handledning i Danderyds kommun och driver instagramkontot ”Larmiljoeriskolan”.

Kontakta Camilla: larmiljoeriskolan@gmail.com

 

Ewa Bengtsson är fritidspedagog och har arbetat med personer med autism sedan 1995. Hon har arbetat både i skola och i daglig verksamhet. Ewa arbetar för närvarande i särskild udnervisningsgrupp där hon skapar en sammanhållen skoldag och tydliggör raster och fritids för elever med autism. Ewa har utvecklat egna metoder för att göra verksamheten begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. Ewa är en av deltagarna i Danderydsmodellen.

Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss via:

danderydsmodellen@gmail.com