Danderydsmodellen

Skulle du ha nytta av kollegial handledning kring elever med neuropsykiatrisk problematik på din skola?
Det trodde man i Danderyds kommun och svaret blev projektet Danderydsmodellen.

Läraryrket är ofta ensamt, stressigt och man har sällan tid för gemensam reflektion. Samtidigt riskerar många elever att inte nå sin måluppfyllelse eftersom skolan inte är tillräckligt tillgänglig. Sedan 2016 bedriver vi ett tvåårigt projekt om kollegial handledning i grundskolorna i Danderyds kommun med medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Projektet handlar om att skapa och testa en modell som erbjuder skolorna i kommunen kollegiala handledare med särskild kompetens om autism och adhd.

I projektet får sex yrkesverksamma (klasslärare, kurator, förskolelärare och fritidspedagog) möjligheter att träna på att handleda arbetsgrupper i skolan. De har också fått diskutera sina egna handledningar under överinseende av en erfaren handledare. Handledningen har getts i alla grundskolans stadier till arbetsgrupper med mellan 2-9 deltagare. Modellen består av 4 steg som du kan läsa mera om i Kollegial handledning kring elever med autism och adhd.

Vi utvärderar våra insatser nogsamt. Läs mer om våra preliminära resultat i dokumentet utvärderingsresultat.